mã hs - 06029090

Mã HS Việt Nam 06029090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 06029090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
060290 Loại khác:
06029090 Loại khác