mã hs - 06031900

Mã HS Việt Nam 06031900 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 06031900 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0603 Cành hoa và nụ dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.
06031900 Loại khác