mã hs - 07049019

Mã HS Việt Nam 07049019 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 07049019 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0704 Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.
070490 Loại khác:
07049019 Loại khác