mã hs - 07049090

Mã HS Việt Nam 07049090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 07049090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0704 Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.
070490 Loại khác:
07049090 Loại khác