mã hs - 07095990

Mã HS Việt Nam 07095990 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 07095990 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.
070959 Loại khác:
07095990 Loại khác