mã hs - 07099900

Mã HS Việt Nam 07099900 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 07099900 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.
07099900 Loại khác