mã hs - 07129090

Mã HS Việt Nam 07129090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 07129090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0712 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm.
071290 Rau khác; hỗn hợp các loại rau:
07129090 Loại khác