mã hs - 08039000

Mã HS Việt Nam 08039000 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 08039000 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.
08039000 Loại khác