mã hs - 08092900

Mã HS Việt Nam 08092900 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 08092900 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0809 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.
08092900 Loại khác