mã hs - 09022090

Mã HS Việt Nam 09022090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 09022090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0902 Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu.
090220 Chè xanh khác (chưa ủ men):
09022090 Loại khác