mã hs - 09023090

Mã HS Việt Nam 09023090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 09023090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0902 Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu.
090230 Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng gói không quá 3kg:
09023090 Loại khác