mã hs - 09024090

Mã HS Việt Nam 09024090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 09024090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0902 Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu.
090240 Chè đen khác (đã ủ men) và chè đen khác đã ủ men một phần:
09024090 Loại khác