mã hs - 37019190

Mã HS Việt Nam 37019190 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 37019190 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3701 Các tấm và phim dùng để chụp ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói.
370191 Loại khác:Dùng cho chụp ảnh màu (đa màu):
37019190 Loại khác