mã hs - 39209190

Mã HS Việt Nam 39209190 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 39209190 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3920 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác.
392091 Từ plastic khác:Từ poly (vinyl butyral):
39209190 Loại khác