mã hs - 39209990

Mã HS Việt Nam 39209990 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 39209990 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3920 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác.
392099 Từ plastic khác:
39209990 Loại khác