mã hs - 53110090

Mã HS Việt Nam 53110090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 53110090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
5311 Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy.
53110090 Loại khác