mã hs - 71023900

Mã HS Việt Nam 71023900 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 71023900 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7102 Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát.
71023900 Loại khác