mã hs - 73065090

Mã HS Việt Nam 73065090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 73065090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7306 Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự).
730650 Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép hợp kim khác:
73065090 Loại khác