mã hs - 73069090

Mã HS Việt Nam 73069090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 73069090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7306 Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự).
730690 Loại khác:
73069090 Loại khác