mã hs - 73072990

Mã HS Việt Nam 73072990 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 73072990 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7307 Phụ kiện ghép nối cho ống và ống dẫn (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông), bằng sắt hoặc thép.
730729 Loại khác:
73072990 Loại khác