mã hs - 74112900

Mã HS Việt Nam 74112900 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 74112900 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7411 Các loại ống và ống dẫn bằng đồng.
74112900 Loại khác