mã hs - 93040090

Mã HS Việt Nam 93040090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 93040090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
9304 Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07.
93040090 Loại khác
//