mã hs - 22060091

Mã HS Việt Nam 22060091 | HTS Mã Loại khác, kể cả vang có mật ong:Rượu gạo khác (bao gồm cả rượu thuốc)

tra cứu mã hs số 22060091 của Việt Nam là Đối với Loại khác, kể cả vang có mật ong:Rượu gạo khác (bao gồm cả rượu thuốc). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
2206 Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hay ghi ở nơi khác.
22060091 Loại khác, kể cả vang có mật ong:Rượu gạo khác (bao gồm cả rượu thuốc)