Phần mở đầu - 6006

Mã HS Việt Nam 6006 - Vải dệt kim hoặc móc khác.

tra cứu mã hs số 6006của Việt Nam là Đối với Vải dệt kim hoặc móc khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt kim hoặc móc khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6006 Vải dệt kim hoặc móc khác.
             60061000 Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             60062100 Từ bông:Chưa hoặc đã tẩy trắng
             60062200 Đã nhuộm
             60062300 Từ các sợi có màu khác nhau
             60062400 Đã in
      600631 Từ xơ sợi tổng hợp:Chưa hoặc đã tẩy trắng:
             60063110 Tấm lưới từ sợi ni lông dùng làm vật liệu bồi cho các tấm ghép khảm
             60063120 Đàn hồi (kết hợp với sợi cao su)
             60063190 Loại khác
      600632 Đã nhuộm:
             60063210 Tấm lưới từ sợi ni lông dùng làm vật liệu bồi cho các tấm ghép khảm
             60063220 Đàn hồi (kết hợp với sợi cao su)
             60063290 Loại khác
      600633 Từ các sợi có màu khác nhau:
             60063310 Đàn hồi (kết hợp với sợi cao su)
             60063390 Loại khác
      600634 Đã in:
             60063410 Đàn hồi (kết hợp với sợi cao su)
             60063490 Loại khác
      600641 Từ xơ tái tạo:Chưa hoặc đã tẩy trắng:
             60064110 Đàn hồi (kết hợp với sợi cao su)
             60064190 Loại khác
      600642 Đã nhuộm:
             60064210 Đàn hồi (kết hợp với sợi cao su)
             60064290 Loại khác
      600643 Từ các sợi có màu khác nhau:
             60064310 Đàn hồi (kết hợp với sợi cao su)
             60064390 Loại khác
      600644 Đã in:
             60064410 Đàn hồi (kết hợp với sợi cao su)
             60064490 Loại khác
             60069000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in