Phần mở đầu - 8441

Mã HS Việt Nam 8441 - Các máy khác dùng để sản xuất bột giấy, giấy hoặc bìa, kể cả máy cắt xén các loại.

tra cứu mã hs số 8441của Việt Nam là Đối với Các máy khác dùng để sản xuất bột giấy, giấy hoặc bìa, kể cả máy cắt xén các loại.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các máy khác dùng để sản xuất bột giấy, giấy hoặc bìa, kể cả máy cắt xén các loại. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8441 Các máy khác dùng để sản xuất bột giấy, giấy hoặc bìa, kể cả máy cắt xén các loại.
      844110 Máy cắt xén các loại:
             84411010 Hoạt động bằng điện
             84411020 Không hoạt động bằng điện
      844120 Máy làm túi, bao hoặc phong bì:
             84412010 Hoạt động bằng điện
             84412020 Không hoạt động bằng điện
      844130 Máy làm thùng bìa, hộp, hòm, thùng hình ống, hình trống hoặc đồ chứa tương tự, trừ loại máy sử dụng phương pháp đúc khuôn:
             84413010 Hoạt động bằng điện
             84413020 Không hoạt động bằng điện
      844140 Máy làm các sản phẩm từ bột giấy, giấy hoặc bìa bằng phương pháp đúc khuôn:
             84414010 Hoạt động bằng điện
             84414020 Không hoạt động bằng điện
      844180 Máy loại khác:
             84418010 Hoạt động bằng điện
             84418020 Không hoạt động bằng điện
      844190 Bộ phận:
             84419010 Của máy hoạt động bằng điện
             84419020 Của máy không hoạt động bằng điện

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in