Phần mở đầu - 8463

Mã HS Việt Nam 8463 - Máy công cụ khác để gia công kim loại hoặc gốm kim loại, không cần bóc tách vật liệu.

tra cứu mã hs số 8463của Việt Nam là Đối với Máy công cụ khác để gia công kim loại hoặc gốm kim loại, không cần bóc tách vật liệu.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy công cụ khác để gia công kim loại hoặc gốm kim loại, không cần bóc tách vật liệu. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8463 Máy công cụ khác để gia công kim loại hoặc gốm kim loại, không cần bóc tách vật liệu.
      846310 Máy kéo thanh, ống, hình, dây hoặc loại tương tự:
             84631010 Hoạt động bằng điện
             84631020 Không hoạt động bằng điện
      846320 Máy lăn ren:
             84632010 Hoạt động bằng điện
             84632020 Không hoạt động bằng điện
      846330 Máy gia công dây:
             84633010 Hoạt động bằng điện
             84633020 Không hoạt động bằng điện
      846390 Loại khác:
             84639010 Hoạt động bằng điện
             84639020 Không hoạt động bằng điện

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in