Phần mở đầu - 6117

Mã HS Việt Nam 6117 - Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh, dệt kim hoặc móc khác; các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ.

tra cứu mã hs số 6117của Việt Nam là Đối với Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh, dệt kim hoặc móc khác; các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh, dệt kim hoặc móc khác; các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6117 Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh, dệt kim hoặc móc khác; các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ.
      611710 Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che mặt và các loại tương tự:
             61171010 Từ bông
             61171090 Loại khác
      611780 Các đồ phụ trợ khác:
             61178011 Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             61178019 Loại khác
             61178020 Băng cổ tay, băng đầu gối, băng mắt cá chân
             61178090 Loại khác
             61179000 Các chi tiết

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in