mã hs - 03028912

Mã HS Việt Nam 03028912 | HTS Mã Loại khác:Cá biển:Cá biển nhỏ Châu Mỹ vây dài (Pentaprion longimanus)

tra cứu mã hs số 03028912 của Việt Nam là Đối với Loại khác:Cá biển:Cá biển nhỏ Châu Mỹ vây dài (Pentaprion longimanus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03028912 Loại khác:Cá biển:Cá biển nhỏ Châu Mỹ vây dài (Pentaprion longimanus)