mã hs - 90031900

Mã HS Việt Nam 90031900 | HTS Mã Bằng vật liệu khác

tra cứu mã hs số 90031900 của Việt Nam là Đối với Bằng vật liệu khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
9003 Khung và gọng cho kính đeo, kính bảo hộ hoặc các loại tương tự, và các bộ phận của chúng.
90031900 Bằng vật liệu khác