mã hs - 97030090

Mã HS Việt Nam 97030090 | HTS Mã Bằng vật liệu khác

tra cứu mã hs số 97030090 của Việt Nam là Đối với Bằng vật liệu khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
9703 Nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm bằng mọi loại vật liệu.
97030090 Bằng vật liệu khác