mã hs - 02042100

Mã HS Việt Nam 02042100 | HTS Mã Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu

tra cứu mã hs số 02042100 của Việt Nam là Đối với Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0204 Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02042100 Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu