mã hs - 02072791

Mã HS Việt Nam 02072791 | HTS Mã Loại khác:Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học

tra cứu mã hs số 02072791 của Việt Nam là Đối với Loại khác:Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0207 Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
020727 Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:
02072791 Loại khác:Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học