mã hs - 73066900

Mã HS Việt Nam 73066900 | HTS Mã Loại khác, có mặt cắt ngang không phải là hình tròn

tra cứu mã hs số 73066900 của Việt Nam là Đối với Loại khác, có mặt cắt ngang không phải là hình tròn. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7306 Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự).
73066900 Loại khác, có mặt cắt ngang không phải là hình tròn