Phần mở đầu - 2931

Mã HS Việt Nam 2931 - Hợp chất vô cơhữu cơ khác.

tra cứu mã hs số 2931của Việt Nam là Đối với Hợp chất vô cơhữu cơ khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hợp chất vô cơhữu cơ khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2931 Hợp chất vô cơhữu cơ khác.
      293110 Chì tetramethyl và chì tetraethyl:
             29311010 Chì tetramethyl
             29311020 Chì tetraethyl
             29312000 Hợp chất tributyltin
      293190 Loại khác:
             29319020 Nglycine (phosphonomethyl) và muối của chúng
             29319030 Ethephone
             29319041 Các hợp chất hữu cơ, thạch tín (Hợp chất Organoarsenic):Dạng lỏng
             29319049 Loại khác
             29319090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in