Phần mở đầu - 3210

Mã HS Việt Nam 3210 - Sơn và vecni khác (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng và màu keo); các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da.

tra cứu mã hs số 3210của Việt Nam là Đối với Sơn và vecni khác (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng và màu keo); các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sơn và vecni khác (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng và màu keo); các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3210 Sơn và vecni khác (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng và màu keo); các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da.
             32100010 Vecni (kể cả dầu bóng)
             32100020 Màu keo
             32100030 Thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da
             32100050 Chất phủ hắc ín polyurethan
             32100091 Loại khác:Sơn chống hà và sơn chống ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thủy
             32100099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in