mã hs - 37013000

Mã HS Việt Nam 37013000 | HTS Mã Tấm và phim loại khác, có một chiều trên 255 mm

tra cứu mã hs số 37013000 của Việt Nam là Đối với Tấm và phim loại khác, có một chiều trên 255 mm. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3701 Các tấm và phim dùng để chụp ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói.
37013000 Tấm và phim loại khác, có một chiều trên 255 mm