mã hs - 39206900

Mã HS Việt Nam 39206900 | HTS Mã Từ polyeste khác

tra cứu mã hs số 39206900 của Việt Nam là Đối với Từ polyeste khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3920 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác.
39206900 Từ polyeste khác