Phần mở đầu - 1602

Mã HS Việt Nam 1602 - Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác.

tra cứu mã hs số 1602của Việt Nam là Đối với Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1602 Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác.
      160210 Chế phẩm đồng nhất:
             16021010 Chứa thịt lợn, đóng hộp kín khí
             16021090 Loại khác
             16022000 Từ gan động vật
      160231 Từ gia cầm thuộc nhóm 01.05:Từ gà tây:
             16023110 Đóng hộp kín khí
             16023191 Loại khác:Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học
             16023199 Loại khác
      160232 Từ gà thuộc loài Gallus domesticus:
             16023210 Cari gà, đóng hộp kín khí
             16023290 Loại khác
             16023900 Loại khác
      160241 Từ lợn:Thịt mông nguyên miếng và cắt mảnh:
             16024110 Đóng hộp kín khí
             16024190 Loại khác
      160242 Thịt vai nguyên miếng và cắt mảnh:
             16024210 Đóng hộp kín khí
             16024290 Loại khác
      160249 Loại khác, kể cả các sản phẩm pha trộn:
             16024911 Thịt nguội:Đóng hộp kín khí
             16024919 Loại khác
             16024991 Loại khác:Đóng hộp kín khí
             16024999 Loại khác
             16025000 Từ động vật họ trâu bò
      160290 Loại khác, kể cả sản phẩm chế biến từ tiết động vật:
             16029010 Cari cừu, đóng hộp kín khí
             16029090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in