Phần mở đầu - 4911

Mã HS Việt Nam 4911 - Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in.

tra cứu mã hs số 4911của Việt Nam là Đối với Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4911 Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in.
      491110 Các ấn phẩm quảng cáo thương mại, các catalog thương mại và các ấn phẩm tương tự:
             49111010 Catalog liệt kê tên sách và các ấn phẩm về giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử, văn hoá
             49111090 Loại khác
      491191 Loại khác:Tranh, bản thiết kế và ảnh các loại:
             49119121 Tranh ảnh và sơ đồ treo tường dùng cho mục đích hướng dẫn:Biểu đồ và đồ thị giải phẫu động vật hoặc thực vật
             49119129 Loại khác
             49119131 Tranh in và ảnh khác:Biểu đồ và đồ thị giải phẫu động vật hoặc thực vật
             49119139 Loại khác
             49119190 Loại khác
      491199 Loại khác:
             49119910 Thẻ in sẵn cho đồ trang sức hoặc cho các đồ tư trang nhỏ trang điểm cá nhân hoặc đồ dùng cá nhân thường được mang theo trong ví, túi sách tay hoặc mang theo người
             49119920 Nhãn đã được in để báo nguy hiểm dễ nổ
             49119930 Bộ thẻ đã được in nội dung về giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hoá
             49119990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in