mã hs - 87043281

Mã HS Việt Nam 87043281 | HTS Mã Loại khác:Xe đông lạnh

tra cứu mã hs số 87043281 của Việt Nam là Đối với Loại khác:Xe đông lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8704 Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa.
870432 Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn:
87043281 Loại khác:Xe đông lạnh