mã hs - 03038922

Mã HS Việt Nam 03038922 | HTS Mã Loại khác:Cá rohu (Labeo rohita), cá catla (Catla catla) và cá dầm (Puntius chola)

tra cứu mã hs số 03038922 của Việt Nam là Đối với Loại khác:Cá rohu (Labeo rohita), cá catla (Catla catla) và cá dầm (Puntius chola). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
030389 Loại khác:
03038922 Loại khác:Cá rohu (Labeo rohita), cá catla (Catla catla) và cá dầm (Puntius chola)