mã hs - 03028922

Mã HS Việt Nam 03028922 | HTS Mã Loại khác:Cá rohu (Labeo rohita), cá catla (Catla catla) và cá dầm (Puntius chola)

tra cứu mã hs số 03028922 của Việt Nam là Đối với Loại khác:Cá rohu (Labeo rohita), cá catla (Catla catla) và cá dầm (Puntius chola). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03028922 Loại khác:Cá rohu (Labeo rohita), cá catla (Catla catla) và cá dầm (Puntius chola)