Phần mở đầu - 2842

Mã HS Việt Nam 2842 - Muối khác của axit vô cơ hay peroxo axit (kể cả nhôm silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học), trừ các chất azit.

tra cứu mã hs số 2842của Việt Nam là Đối với Muối khác của axit vô cơ hay peroxo axit (kể cả nhôm silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học), trừ các chất azit.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Muối khác của axit vô cơ hay peroxo axit (kể cả nhôm silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học), trừ các chất azit. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2842 Muối khác của axit vô cơ hay peroxo axit (kể cả nhôm silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học), trừ các chất azit.
             28421000 Silicat kép hay phức, kể cả alumino silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học
      284290 Loại khác:
             28429010 Natri asenit
             28429020 Muối của đồng hoặc crom
             28429030 Fulminat khác, xyanat và thioxyanat
             28429090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in