mã hs - 71081300

Mã HS Việt Nam 71081300 | HTS Mã Dạng bán thành phẩm khác

tra cứu mã hs số 71081300 của Việt Nam là Đối với Dạng bán thành phẩm khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7108 Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột.
71081300 Dạng bán thành phẩm khác