mã hs - 72072091

Mã HS Việt Nam 72072091 | HTS Mã Loại khác:Phôi dẹt (dạng phiến)

tra cứu mã hs số 72072091 của Việt Nam là Đối với Loại khác:Phôi dẹt (dạng phiến). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7207 Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm.
720720 Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo trọng lượng:
72072091 Loại khác:Phôi dẹt (dạng phiến)