mã hs - 56022900

Mã HS Việt Nam 56022900 | HTS Mã Từ vật liệu dệt khác

tra cứu mã hs số 56022900 của Việt Nam là Đối với Từ vật liệu dệt khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
5602 Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp.
56022900 Từ vật liệu dệt khác