Phần mở đầu - 7305

Mã HS Việt Nam 7305 - Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ, được hàn, tán bằng đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự), có mặt cắt hình tròn, đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4 mm.

tra cứu mã hs số 7305của Việt Nam là Đối với Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ, được hàn, tán bằng đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự), có mặt cắt hình tròn, đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4 mm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ, được hàn, tán bằng đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự), có mặt cắt hình tròn, đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4 mm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7305 Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ, được hàn, tán bằng đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự), có mặt cắt hình tròn, đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4 mm.
             73051100 Ống dẫn được sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí:Hàn chìm theo chiều dọc bằng hồ quang
      730512 Loại khác, hàn theo chiều dọc:
             73051210 Hàn kháng điện
             73051290 Loại khác
      730519 Loại khác:
             73051910 Hàn chìm xoắn hoặc xoắn ốc bằng hồ quang
             73051990 Loại khác
             73052000 Ống chống sử dụng trong khoan dầu hoặc khí
      730531 Loại khác, được hàn:Hàn theo chiều dọc:
             73053110 Ống và ống dẫn bằng thép không gỉ
             73053190 Loại khác
      730539 Loại khác:
             73053910 Ống dẫn chịu áp lực cao
             73053990 Loại khác
             73059000 Loại khác