Phần mở đầu - 4805

Mã HS Việt Nam 4805 - Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chưa được gia công hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này.

tra cứu mã hs số 4805của Việt Nam là Đối với Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chưa được gia công hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chưa được gia công hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4805 Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chưa được gia công hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này.
             48051100 Giấy để tạo lớp sóng:Từ bột giấy bán hóa
      480512 Từ bột giấy rơm rạ:
             48051210 Có định lượng trên 150 g/m2 đến dưới 225 g/m2
             48051290 Loại khác
      480519 Loại khác:
             48051910 Có định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2
             48051990 Loại khác
             48052400 Bìa lớp mặt (chủ yếu hoặc toàn bộ từ bột giấy tái chế):Có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống
      480525 Có định lượng trên 150 g/m2:
             48052510 Có định lượng nhỏ hơn 225 g/m2
             48052590 Loại khác
      480530 Giấy bao gói làm từ bột giấy sulphit:
             48053010 Giấy bao quanh hộp diêm, đã nhuộm màu
             48053090 Loại khác
             48054000 Giấy lọc và bìa lọc
             48055000 Giấy nỉ và bìa nỉ
      480591 Loại khác:Có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống:
             48059110 Giấy dùng để lót vào giữa các sản phẩm thuỷ tinh phẳng khi đóng gói, có hàm lượng nhựa không quá 0,6% tính theo trọng lượng
             48059120 Giấy vàng mã
             48059190 Loại khác
      480592 Có định lượng trên 150 g/m2 đến dưới 225 g/m2:
             48059210 Giấy và bìa nhiều lớp
             48059290 Loại khác
      480593 Có định lượng từ 225 g/m2 trở lên:
             48059310 Giấy và bìa nhiều lớp
             48059320 Giấy thấm
             48059390 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in