Phần mở đầu - 2005

Mã HS Việt Nam 2005 - Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06.

tra cứu mã hs số 2005của Việt Nam là Đối với Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2005 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06.
      200510 Rau đồng nhất:
             20051010 Đóng hộp kín khí
             20051090 Loại khác
      200520 Khoai tây:
             20052011 Khoai tây chiên:Đóng hộp kín khí
             20052019 Loại khác
             20052091 Loại khác:Đóng hộp kín khí
             20052099 Loại khác
             20054000 Đậu Hà lan (Pisum sativum)
             20055100 Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):Đã bóc vỏ
      200559 Loại khác:
             20055910 Đóng hộp kín khí
             20055990 Loại khác
             20056000 Măng tây
             20057000 Ô liu
             20058000 Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata)
             20059100 Rau khác và hỗn hợp các loại rau:Măng tre
      200599 Loại khác:
             20059910 Đóng hộp kín khí
             20059990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in