mã hs - 73066100

Mã HS Việt Nam 73066100 | HTS Mã Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang không phải là hình tròn:Mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật

tra cứu mã hs số 73066100 của Việt Nam là Đối với Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang không phải là hình tròn:Mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7306 Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự).
73066100 Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang không phải là hình tròn:Mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật